2019 DSE 中文卷二第三題:
俗語說「萬般皆下品,惟有讀書高」,也有人說「讀書無用」。試寫作文章一篇,談談你對「讀書無用」的看法。

一、命題解釋🔍

當同學看到題目後,首先需要尋找題目中的三個核心概念(大多情況皆為三個)。

在 2019 年 DSE「讀書無用」這作文題目中,三個核心概念分別是「讀書」、「無用」、以及「有用」。

同學謹記,這三個核心概念同樣是文章以及題目的重心以及扣題位,因此同學必須對這三個概念有深刻見解。

1. 讀書📖

對於「讀書」一詞,同學的見解都是大同小異,不外乎是閱讀不同類型的書籍,包括文學作品、中西名著、宗教書籍、工具書等等,同樣上課學習亦可包含於讀書之下。具體上如何理解讀書一詞,並無明確規範,還看同學的見解。

2. 無用🙅🏻

同學對於「無用」的理解可從各方面切入:

  • 第一,可以說讀書無法協助我們累積社會經驗;
  • 第二,可以說讀書的知識無法協助我們在現今社會賺錢;
  • 第三,可以說科技日新月異,書本上的內容早已不合時宜,因此讀書無用。

如何理解「無用」一詞,還看同學如何理解讀書。

3. 有用✔️

同學在理解有用的想法與理解無用的方法類似,以下列舉一些論點的例子:

  • 讀書能助我們明白是非;
  • 讀書能培養我們一定的思維能力;
  • 讀書能協助我們學習一技之長等等。

同樣,如何理解「有用」一詞,方法以及方向甚多,同學需要選取需有用以及合適的部分書寫。

二、寫作方向✍🏻

比起 DSE 歷屆的論說文寫作題目,2019 年的「讀書無用」一題算是一條難度較低的題目。

首先,不會出現同學誤解題目或不能理解題目關鍵字眼的情況;其次題目中對於論證方向的限制較少,同學只需要不同列舉例子論證讀書如何有用以及讀書如何無用已經能夠取得Level 4的分數。

但是,如何在眾多莘莘學子中突圍而出,則成為這題的難點,因為每位同學在寫作這條題目時皆能思考到眾多的例子以及論點。

🌟 其中一個較為常用的方法是善用中國文化深化題旨。

這方法在「讀書無用」一題尤其容易做到,因為我們可將讀書定義為閱讀文言文經典,那麼讀書所學習的內容便是學習中國文化,那麼我們在闡述中國文化的內容的時候便顯得自然而為,避免了運用生硬的情況。

例子如下,同學運用儒釋道對於人生意義不同的解讀,來說明讀書能夠協助我們探討人生,故而讀書的大用在於協助我們在不同的人生階段尋找人生意義。

雖然運用中國文化這方法可以在這題目輕取高分,但要求考生須要深厚的文化底子,學生需有充足準備才能在這年DSE中得到 Level 5 以上的分數。

🔖 若同學想了解更多中文文化概念,可以參考 NoteSity 網上書店的《DSE 中文語例集(附文化概念精讀)》和《文言文溫習寶典 —— 基礎知識 x 應試技巧筆記》!

三、總結

在這年DSE中,考評局並沒在題目中設計太多陷阱,能力一般甚至能力較差的同學都可以在這條題目中取得一個合格的分數,但同學要取得高分,而是單純依靠自身的中文根底,做好推論、思考論點、組織論點等各方面才能鶴立雞群。

🔔 唔想錯過最新優惠、DSE 讀書心得、考試資訊的話,記得要 follow NoteSity Instagram 專頁啊!你仲可以 click 呢度 免費訂閱 NoteSity 嘅電子報,小編會定期將 DSE 讀書 TIPS、考試攻略分享俾你~ 

💭 咩係 NoteSity?NoteSity 是全港最大的學生資訊及優惠平台,為大家搜羅全港優惠及學習資訊。由讀書考試、升學、飲食娛樂至電子產品,滿足學生的日常生活所有需要!

📚 訂購高質 DSE 筆記、補充練習與參考書:中文科 | 英文科 | 數學科 | 通識科 | 理科 | 商科 | 文科